ul. Sułkowskiego 15, Bydgoszcz

REGULAMIN VOUCHERÓW CENTRUM MEDYCZNEGO PESMED
KORZYSTAJĄC Z VOUCHERA AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN

1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera, stosownie do art. 384 kodeksu Cywilnego.

2. Voucher jest dokumentem wystawionym przez CENTRUM MEDYCZNE PESMED PIOTR SAWICKI, EWELINA SAWICKA SPÓŁKA JAWNA, numer NIP:9671461738. Centrum Medyczne wydaje Vouchery podarunkowe, które można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Voucher jest dokumentem, wydawanym w formie papierowego zaproszenia, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt lub kwotę do wykorzystania.

4. Voucher może być realizowany na dostępne usługi i produkty będące w ofercie i cenniku Centrum Medycznego PESMED w trakcie jego realizacji. Zastrzegamy prawo do odmowy rejestracji jeśli dany specjalista lub usługa jest niedostępna.

5. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z Centrum Medycznym, aby umówić się na konkretny termin realizacji usługi lub otrzymania wybranego produktu wraz z podaniem danych osobowych i numeru telefonu. Istnieje możliwość zapisu tylko w obrębie grafiku specjalistów, w godzinach funkcjonowania placówki.

6. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

7. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie Vouchera w formie fizycznej, pracownikowi recepcji przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu.

8. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest niższa od należności za wybraną usługę, pacjent jest zobowiązany do pokrycia różnicy gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym. Jeśli wartość vouchera jest wyższa, istnieje możliwość wykorzystania reszty środków w późniejszym terminie, w czasie okresu ważności vouchera.

9. Voucher zakupiony przez klienta na konkretną usługę lub kwotę nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

10. Voucher może zostać zakupiony w Centrum Medycznym Pesmed ul. Józefa Sułkowskiego 15 85-634 Bydgoszcz,
lub poprzez przelew bankowy.
Nr konta do płatności przelewem:
69 1090 1072 0000 0001 5275 7873
Odbiorca: Centrum Medyczne Pesmed
Tytuł przelewu: „Voucher Imię i Nazwisko Pacjenta, nazwa zabiegu” Przykład: „Voucher Anna Kowalska botoks pakiet 4 zabiegi”
Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres e-mail: rejestracja@pesmed.pl

11. Voucher można odebrać osobiście w Centrum Medycznym Pesmed Józefa Sułkowskiego 15, 85-634 Bydgoszcz.

12. Voucher nie może być wykorzystany na wybrane akcje promocyjne, określone w regulaminach poszczególnych promocji. Jeśli regulamin danej promocji nie wyłącza realizacji Voucherów, może on być zrealizowany.

13. Centrum Medyczne Pesmed zastrzega sobie możliwość niewykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez Specjalistę Centrum Medycznego przeciwwskazań do zabiegu. W takiej sytuacji istnieje możliwość wykorzystania Vouchera na inny zabieg lub w przypadku czasowych przeciwwskazań, przełożenia zabiegu na inny termin.

14. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Voucherów i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji papierowej w Centrum Medycznym Pesmed Józefa Sułkowskiego 15, 85-634 Bydgoszcz. Centrum Medyczne zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez pacjentów w trakcie trwania oferty

Tel: 501 23 26 29