ul. Sułkowskiego 15, Bydgoszcz

lek. Agnieszka Rybak-Zawadzka - specjalista lekarz medycyny pracy w Bydgoszczy

Cennik


Praktyka Lekarska Specjalistyczna lek. med.  Agnieszka Rybak-Zawadzka- Gabinet Prywatny ( NIP 5581777341) specjalista medycyny pracy.

Wykonuję badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy:

 

1. Badania wstępne (przyjęcie do pracy, jak również zmiana stanowiska pracy)

2. Okresowe badania pracowników 

3. Badania kontrolne ( po 30 dniach zwolnienia lekarskiego)- do wystawienia orzeczenia wymagane jest  zaświadczenie o zakończeniu leczenie od lekarza prowadzącego.

4. Badania kierowców ( transport drogowy)- wymagane aktualne psychotesty oraz ciemnia

5. Badania kandydatów na kierowców ( prawo jazdy), egzaminatorów, a także instruktorów nauki jazdy

6. Badania kierowców uprzywilejowanych, a także kierowców taxi

7. Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące-wymagane dodatkowe badania- preferowany kontakt telefoniczny z rejestracją.

8. Medycyna pracy – Badania wysokościowe

9. Badania sanitarno-epidemiologiczne

10. Zaświadczenia do konkursów na stanowiska kierownicze

11. Badania kandydatów na studia

12. Badania do Izb Lekarskich, Pielęgniarskich, a także Farmaceutycznych

 

Badania kierowców nie wymagają podpisania umowy, ponieważ tak stanowi ustawa.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2013 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2023 poz. 2357), warunkiem uzyskania prawa jazdy jest posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do kierowania pojazdami. Orzeczenie to wydaje lekarz uprawniony do przeprowadzania badań kierowców, na podstawie przeprowadzonych badań oraz dostarczonych dokumentów.

Samo badanie kierowcy jest więc świadczone na podstawie skierowania (np. od starostwa powiatowego) i nie wymaga podpisywania umowy z placówką medyczną.

Należy jednak pamiętać, że niektóre placówki medyczne mogą dodatkowo proponować swoim pacjentom umowy na świadczenie usług medycznych, obejmujące m.in. badania kierowców. Podpisanie takiej umowy jest dobrowolne i nie ma wpływu na ważność orzeczenia lekarskiego.

Zapraszamy do podpisania wymaganej prawem umowy i zapoznania się z ofertą, istnieje również możliwość negocjacji warunków przy stałej współpracy. 

 

Aby poznać CENY usług przejdź do zakładki CENNIK dla medycyny pracy

Medycyna pracy ma na celu:

  • Zapobieganie chorobom zawodowym i urazom: Lekarze medycyny pracy przeprowadzają badania profilaktyczne pracowników, oceniają ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy i edukują pracowników w zakresie bezpieczeństwa, a także higieny pracy.
  • Wczesne wykrywanie chorób zawodowych: Lekarze medycyny pracy zlecają badania diagnostyczne i prowadzą obserwację stanu zdrowia pracowników, aby jak najwcześniej wykryć u nich choroby zawodowe.
  • Leczenie chorób zawodowych: Lekarze medycyny pracy leczą choroby zawodowe oraz prowadzą rehabilitację zawodową pracowników.
  • Promowanie zdrowego stylu życia: Lekarze medycyny pracy udzielają porad dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.

 

Medycyna pracy

Agnieszka Rybak-Zawadzka – ZnanyLekarz.pl

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli doskwierają Ci problemy zdrowotne i potrzebujesz skonsultować dolegliwości ze specjalistą, zarejestruj się do wybranego lekarza on-line.

Tel: 501 23 26 29