ul. Sułkowskiego 15, Bydgoszcz
lek. Artur Czaplewski
Dermatolog

Szkoleniowiec firmy Merz w zakresie dermatologii estetycznej. Starszy asystent w Oddziale Dermatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Więcej…

dr Paweł Urbanowicz
Ortopeda

Specjalista Ortopeda i Traumatolog. Uczestnik wielu sympozjów, kursów i zjazdów. Stale doszkala się podczas konferencji i staży w renomowanych ośrodkach ortopedycznych dla dzieci i dorosłych.

Więcej…

dr Bartosz Brzozowski
Endokrynolog

Jest asystentem w Klinicznym Oddziale Endokrynologii, Kliniki Chorób Wewnętrznych w X Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.

Więcej…

dr n. med. Artur Bogacz
Laryngolog

Swoje szkolenie laryngologiczne rozpoczął w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy. Od początku swojej pracy szkolił się pod kierunkiem wybitnych specjalistów w zakresie otolaryngologii i otoneurologii.

Więcej…

dr Mateusz Blank
Ortopeda

Jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Udziela porad zarówno dorosłym jak i dzieciom w każdym wieku.

Więcej…

lek. Alicja Appelt-Duks
Ginekolog

Swoje Szkolenie w zakresie Położnictwa i Ginekologii Pani Doktor rozpoczęła w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu. Aktualnie kontynuuje pracę na na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy.

Więcej…

lek. Jarosław Mucha
Neurolog

Zajmuje się leczeniem chorych ze wszystkimi objawami neurologicznymi, wymagającymi diagnostyki i leczenia w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.

Więcej…

dr Łukasz Bryl
Radiolog

Asystent w Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Członek Polskiego LekarskiegoTowarzystwa Radiologicznego. Posiada liczne certyfikaty uprawniające do wykonywania diagnostyki radiologicznej.

Więcej…

dr n. o zdr.  Karol Nowak
Neurochirurg

Zajmuje się oceną neurochirurgiczną i kwalifikacja do ewentualnego leczenia operacyjnego w zakresie chorób kręgosłupa, mózgu i naczyniowych.

 

Więcej…

Lek. Michał Wałęsa
Radiolog, 

Wykonuje liczne badania USG. Zajmuje się również opisem badań RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej.Posiada liczne certyfikaty uprawniające do wykonywania pełnej diagnostyki radiologicznej.

Więcej…

Lek. Bartosz Sankowski
Ginekolog

Praktykę leczniczą w zakresie ginekologii i położnictwa rozpoczął w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Więcej…

dr n. med. Sebastian Grzyb
Neurochirurg

W latach 2015-2020 pracowal jako nauczyciel akademicki, początkowo jako asystent, następnie adiunkt Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego CM UMK. Od 2020 roku pracuje w Oddziale Neurochirurgii Specjalisycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

Więcej…

Lek. Iwona Rutkowska
Neurolog

Pracuje jako asystent w Klinice Neurochirurgii i Neurologii, Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy.

Więcej…

dr n.med. Ewa Łoś-Rycharska
Alergolog

Jest doświadczonym klinicystą z wieloletnią praktyką w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy oraz w lecznictwie ambulatoryjnym.

Więcej…

dr Piotr Karaszewski
Ortopeda

Specjalista Ortopedii i Traumatologii. Wieloletni pracownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Aktualnie pracownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii.

Więcej…

dr Agnieszka Rybak-Zawadzka
Specjalista medycyny pracy

Posiada uprawnienia zarówno do badań profilaktycznych, jak również do badań kierowców.

Więcej…

dr Jacek Pypkowski
Chirurg

Jest wybitnej klasy chirurgiem tarczycy, chirurgiem ogólnym, a jednocześnie doskonałym klinicystą. Autor i współautor licznych prac naukowych i wystąpień zjazdowych na konferencjach i zjazdach w Polsce i zagranicą.

Więcej…

Lek. Łukasz Klufczyński
Laryngolog

Specjalista Otorynolaryngolog. Pełna diagnostyka OtoRynoLaryngologiczna. Odbył liczne staże w Polsce i zagranicą. Absolwent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Więcej…

dr n.med.  Patryk Warsiński
Urolog

Absolwent CM UMK w Bydgoszczy. Posiada tytuł specjalisty urologa i europejski certyfikat FEBU.

Więcej…

dr n. med. Piotr Sawicki
Laryngolog

Aktualnie prowadzę diagnostykę i leczenie chorób z zakresu OtoRynoLaryngologii oraz leczenie operacyjne zakwalifikowanych pacjentów

Więcej…

dr n.med. Jacek Szopiński
Chirurg

Specjalizuje się w chirurgii przepuklin brzusznych ( w tym dużych pooperacyjnych i chirurgii laparoskopowa przepuklin) oraz w leczeniu chorych z przetokami przewodu…

 

Więcej…

mgr Ewelina Sawicka
Dietetyk

Sukcesy zawdzięcza umiejętnościom motywowania oraz indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta.

 

Więcej…

lek. med. Joanna Kwaśniewska
Endokrynolog

Od wielu lat pracowała w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy. Aktualnie opiekuje się pacjentami Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Więcej…

dr n. med. Karolina Hankiewicz-Szwedowska
Gastrolog

Absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach z zakresu gastroenterologii , na których stale poszerza swą wiedzę i doświadczenie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Więcej…

lek. med. Filip Ochapski
Ortopeda

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Wojskowo – Lekarskim. Swoje szkolenie specjalizacyjne z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu rozpoczął w X Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Więcej…

dr n. med. Jerzy Maciejewski
Kardiolog

Pracuje w Oddziale Kardiologii z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SPZOZ MSWiA w Bydgoszczy, gdzie pełni funkcję zastępcy kierownika oddziału. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii, a także tytuł doktora nauk medycznych.

Więcej…

lek. Agnieszka Madej-Urbanowicz
Pediatra

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Aktualnie w trakcie specjalizacji z endokrynologii dziecięcej w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Więcej…

lek. Eliza Łężyk-Ciemniak
Gastrolog dziecięcy

Jest specjalistką gastrologiem dziecięcym oraz specjalistką pediatrii. Od wielu lat zawodowo związana jest ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy im. Jurasza, gdzie pracuje w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Więcej…

lek. Wojciech Jaraczewski
Chirurg naczyniowy

Asystent Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr I im Jurasza. Lekarz, specjalista chirurg naczyniowy, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Więcej…

lek. Bożena Prokopiuk
Gastrolog, gastroenterolog

Starszy asystent Oddziału Klinicznego Gastrologii i Onkologii Gastroenterologicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
Lekarz opieki paliatywnej Hospicjum im. ks. Popiełuszki w Bydgoszczy.

Więcej…

Prof. dr hab. med. Anna Szaflarska Popławska
Gastrolog dziecięcy, gastroenterolog dziecięcy, pediatra

Jest specjalistą gastroenterologii dziecięcej z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. W latach 1996-2011 pracowała w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy, a od 2011 do chwili obecnej kieruje Zakładem Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego, w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od lat prowadzi również działalność naukową i dydaktyczną.

Więcej…

lek. Regina Marciniak
Ginekolog

Praktykę leczniczą w zakresie ginekologii i położnictwa rozpoczęła w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Więcej…

lek. Agnieszka Gąsiorek-Kwiatkowska
Ginekolog

Ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Więcej…

lek. Tetyana Yerokhova
Ginekolog

Praktykę szpitalną w zakresie ginekologii i położnictwa prowadzi w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Więcej…

dr Izabela Zielińska
Ginekolog

Lekarz asystent Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Kliniki Medycyny Matczyno- Płodowej, Ginekologii i Neonatologii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

Więcej…

lek. Przemysław Słomkowski
Immunolog

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Jego specjalizacje to Immunologia Kliniczna, Anestezjologia i Intensywna Terapia.

Więcej…

lek. Paweł Szyderski
Laryngolog

Absolwent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Odbył liczne staże specjalistyczne.

Więcej…

lek. Bartłomiej Gromadzki
Neurochirurg

Pracuje w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Współpracuje ze Specjalistycznym Szpitalem Miejskim w Toruniu oraz Szpitalem Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu. Ukończył cykl szkoleń Polskiej Szkoły Neurochirurgii i regularnie uczestniczę w licznych kursach i sympozjach.

Więcej…

lek. Justyna Jaraczewska
kardiolog, ECHO serca

Specjalizacje jak i doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Absolwentka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Więcej…

lek. Justyna Soszyńska
ginekolog

Praktykę leczniczą w zakresie ginekologii i położnictwa rozpoczęła w Klinice Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Więcej…

lek. Anna Łukaszewicz-Zwolińska
ginekolog, położnik

Posiada liczne certyfikaty z zakresu ginekologii i położnictwa.
Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Więcej…

prof. dr hab. n. med. Cezary Popławski
gastrolog, internista

Więcej…

lek. Magdalena Tworkiewicz
gastrolog dziecięcy, gastroenterolog dziecięcy, pediatra

Więcej…

lek. Bartłomiej Hankiewicz
ortopeda

Więcej…

lek. Michalina Sobecka –
dermatolog i wenerolog

Więcej…

lek. Artur Jarzębowski –
kardiolog

Więcej…

lek. Krystyna Masna-
laryngolog

Więcej…

lek. Michał Gostomczyk
ginekolog

Więcej…

lek. Anna Drabik-Kruczkowska
ginekolog

Więcej…

lek. Monika Niewiadomska
ginekolog

Więcej…

lek. Dorota Waśniowska
pulmonolog

Więcej…

lek. Wojciech Barancewicz
kardiolog

Więcej…

lek. Monika Nowicka
neurolog

Więcej…

lek. Mariusz Garbacz
urolog

Więcej…

lek. Mikołaj Węclewicz
chirurg

Więcej…

lek. Łukasz Mazurczyk
urolog

Więcej…

lek. Agata Michalska
alergolog

Więcej…

Nie zwlekaj i zarejestruj się do wybranego specjalisty już dziś.

Umów wizytę
Tel: 501 23 26 29